عرشه پل اتوبان تهران قمB15-1 کد

B15-1

تبلیغات روی عرشه پل

قیمت تابلوهای تبلیغاتی قم

رزرو تابلو تبلیغاتی شهر قم

عرشه پل های داخل شهر قم

عرشه پل های قم

تبلیغات شهری قم

آدرس : بلوار نواب صفوی نرسیده به میدان شهرداری -دید به سمت میدان نواب 

کد :B15-1

ابعاد :32متر مربع

دید در شب
دید در روز

تبلیغات عرشه پل