عرشه پل اتوبان تهران قم B15 کد

B15

تبلیغات روی عرشه پل قم

قیمت تابلوهای تبلیغاتی قم

رزرو تابلو تبلیغاتی شهر قم

عرشه پل های داخل شهر قم

عرشه پل های قم

تبلیغات شهری قم

آدرس : بلوار نواب صفوری نرسیده به میدان شهرداری -دید به سمت میدان شهرداری

کد :B15

ابعاد : 37متر مربع

دید در شب
دید در روز

تبلیغات روی عرشه پل قم