بیلبورد اتوبان تهران قم کد 265

تبلیغات بیلبوردی اتوبان تهران قم
کد 265

تبلیغات بیلبوردی اتوبان تهران قم

تبلیغات بیلبوردی اتوبان تهران
تبلیغات بیلبوردی  اتوبان تهران قم
پاجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران

تبلیغات بیلبوردی تهران به قم

ابعاد:60 متر مربع

آدرس :5.2 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :265