بیلبورد اتوبان تهران قم کد 257

کد 257

تبلیغات اتوبان خلیج فارس

تبلیغات اتوبان خلیج فارس

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :10.7 مترمانده به قم

کد سازه :257