بیلبورد اتوبان قم تهران کد 153

بیلبورد اتوبان
کد 152

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:152 متر مربع

آدرس :43.4 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:152