بیلبورد قم تهران

بیلبورد اتوبان
کد 152

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:152 متر مربع

آدرس :43.4 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:152