بیلبورد اتوبان قم تهران کد 152

تبلیغات قم
کد 151

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :43.9 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:151