بیلبورد اتوبان قم تهران کد 151

کد 150

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :41.9 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:150