بیلبورد اتوبان قم تهران کد 150

تبلیغات اتوبان
کد 149

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :41.1کیلومتری قم به تهران

کد سازه:149