بیلبورد اتوبان قم تهران کد 147

کد 147

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :40کیلومتری قم به تهران

کد سازه:147