بیلبورد اتوبان قم تهران کد 145

کد 145

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس : 38.8کیلومتری قم به تهران

کد سازه:145