بیلبورد اتوبان قم تهران کد 167

تبلیغات اتوبان
کد 167

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :57.4 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:167