بیلبورد قم تهران

تبلیغات ثم
کد 165

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :54.4 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:165