بیلبورد قم تهران

اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران قم
کد 164

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :53.6 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:164