بیلبورد اتوبان قم تهران کد 144

بیلبورد قم
کد 144

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :38.3 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:144