بیلبورد قم تهران

ـبلیغات اتوبان
کد 162

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد: 90متر مربع

آدرس :52.6 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:162