بیلبورد اتوبان قم تهران کد 162

ـبلیغات اتوبان
کد 162

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد: 90متر مربع

آدرس :52.6 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:162