بیلبورد اتوبان قم تهران کد 162

بیلبورد قم تهران
161 کد

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :51.7 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:161