بیلبورد قم تهران

اتوبان قم تهران
کد 157

بیلبورد قم تهران

 

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :47.7 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:157