بیلبورد اتوبان قم تهران کد 158

اتوبان قم تهران
کد 157

بیلبورد قم تهران

 

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :47.7 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:157