بیلبورد اتوبان تهران قم کد 233

بیلبورد تبلیغاتی
کد 233

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی تهران
بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم
ابعاد:108 متر مربع
آدرس :29.7 کیلومتر مانده به قم
کد سازه :233