بیلبورد اتوبان تهران قم کد 231

بیلبورد تبلیغاتی
کد 231

بیلبورد تبلیغاتی

 

بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی تهران
بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم
ابعاد:90 متر مربع
آدرس :30.7 کیلومتر مانده به قم
کد سازه :231