بیلبورد اتوبان تهران قم کد 216

بیلبورد تبلیغاتی
کد 216

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی تهران
بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :43.6 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :216