بیلبورد اتوبان قم تهران کد 103

بیلبورد اتوبان قم تهران

بیلبورد اتوبان قم تهران

 اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :6.9 کیلیومتری قم به تهران

شماره سازه:103