بیلبورد اتوبان قم تهران کد 112

کد 112

بیلبورد اتوبان قم تهران

بیلبورد اتوبان قم تهران

 اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :16 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:112