بیلبورد اتوبان قم تهران کد 111

کد 111

بیلبورد اتوبان قم تهران

 

بیلبورد اتوبان قم تهران

 اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :15.7 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:111