بیلبورد اتوبان قم تهران کد 108

کد 106

بیلبورد اتوبان قم تهران

بیلبورد اتوبان قم تهران

 اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :9.5 کیلومتری قم به تهران

شماره سازه:106