بیلبورد اتوبان قم تهران کد 135

کد 135

بیلبورد اتوبان قم تهران

 

بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:150 متر مربع

آدرس :32.2 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:135