بیلبورد اتوبان قم تهران کد 105

شماره 105

بیلبورد اتوبان قم تهران

بیلبورد اتوبان قم تهران

 اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :9 کیلیومتری قم به تهران

شماره سازه:105