بیلبورد اتوبان قم تهران کد 133

کد 133

بیلبورد اتوبان قم تهران

بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان قم تهران

تبلیغات بیلبورد قم تهران

تبلیغات اتوبان

اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:150 متر مربع

آدرس :31.3 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:133