بیلبورد اتوبان قم تهران کد 130

کد 130

بیلبورد اتوبان قم تهران

بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :29.5 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:130