بیلبورد اتوبان قم تهران کد 127

کد 127

بیلبورد اتوبان قم تهران

بیلبورد اتوبان

اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران

بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:102 متر مربع

آدرس :27.7 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:127