بیلبورد اتوبان قم تهران کد 125

اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:102 متر مربع

آدرس :25.6 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:125

کد 125

بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :26.7 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:126