بیلبورد اتوبان قم تهران

کد 123

بیلبورد اتوبان قم تهران

جاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :24.4 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:123