بیلبورد اتوبان قم تهران کد 122

کد 122

بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :23.8 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:122