بیلبورد اتوبان قم تهران کد 116

کد 116

بیلبورد اتوبان قم تهران

بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:60 متر مربع

آدرس :19.9 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:116