بیلبورد اتوبان قم تهران کد 115

کد 115

بیلبورد اتوبان

بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :19.4 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:115