بیلبورد اتوبان قم تهران کد 114

کد 114

بیلبورد اتوبان قم تهران

بیلبورد اتوبان
بیلبورد اتوبان قم تهران

اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

بیلبورد قم تهران

ابعاد:102 متر مربع

آدرس :17.6 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:114