بیلبورد اتوبان تهران قم کد 205

تبلیغات اتوبان
کد 205

بیلبورد اتوبان تهران

بیلبورد اتوبان تهران
بیلبورد اتوبان تهران قم
بیلبورد تهران
تبلیغات بیلبورد تهران قم
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان تهران قم
تبلیغات اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :53.8 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:205