بیلبورد اتوبان تهران قم کد 204

بیلبورد اتوبان تهران
کد 204

بیلبورد اتوبان تهران

 

بیلبورد اتوبان تهران
بیلبورد اتوبان تهران قم
بیلبورد تهران
تبلیغات بیلبورد تهران قم
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان تهران قم
تبلیغات اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :55.1 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:204