بیلبورد اتوبان تهران قم کد 202

تهران به قم

اجاره بیلبورد اتوبان

 بیلبورد اتوبان تهران به قم

ابعاد:108 متری

آدرس :58 کیلومتری تهران به قم

شماره سازه:202