بیلبورد اتوبان تهران قم کد 253

بیلبوردهای اتوبان تهران قم
کد 253

بیلبوردهای اتوبان تهران قم

بیلبوردهای اتوبان تهران
بیلبوردهای اتوبان تهران قم
بیلبوردهای تهران
بیلبوردهای تبلیغاتی تهران قم
بیلبوردهای د تبلیغاتی اتوبان
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :13.4 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :253