بیلبورد اتوبان تهران قم کد 238

اجاره بیلبورد تبلیغاتی
کد 238

اجاره بیلبورد تبلیغاتی

اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
اجاره بیلبورد تبلیغاتی تهران
اجاره بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:103 متر مربع

آدرس :26.8 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :238