بیلبورد اتوبان تهران قم کد 252

اجاره بیلبورد اتوبان تهران
کد 244

اجاره بیلبورد تبلیغاتی

اجاره بیلبورد اتوبان تهران
اجاره بیلبورد اتوبان تهران قم
اجاره بیلبورد تهران
اجاره بیلبورد تهران قم
اجاره بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان تهران قم
اجاره بیلبورد اتوبان تهران
اجاره بیلبورد اتوبان تهران به قم

ابعاد:60 متر مربع

آدرس :14.3 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :252