برچسب

گروه های خبری

گروه های خبری _ بهترین وسیله ی بازاریابی

همانطور که می دانید در عصر حاضر با مسئله ای به نام وفور اطلاعات روبرو هستیم و این در حالی است که یوزنت ها تبادل اطلاعات در هر یک زمینه های قابل تصور را سهولت بخشیده اند. بسیاری از این گروه های خبری، گروه هایی با اعضای وفادار هستند که به سختی عضو جدیدی را...
Read More