برچسب

گالری

تدابیر تبلیغات و هنر مفهومی

آلن کاپرو در رساله‌ای در سال ۱۹۶۴ تصریح کرد: «اگر هنرمندان در ۱۹۴۶ در جهنم بودند، اکنون در کسب و کارند».
Read More