برچسب

پیروزی در مذاکره

جزئیات شروع مذاکره ی موفق (بخش 2)

جلوگیری از خروج زود هنگام بسیاری از فروشندگانی که اطلاعات و محصول خوبی دارند شکایت می کنند که به محض این که شروع به معرفی محصول خود کرده اند، مشتری از آن ها عذر خواهی کرده و آن ها بیرون می کند. کدام مشتریان واقعی هستند که خواهان محصولی باشند و به فروشنده اجازه ندهند...
Read More