برچسب

هوش مصنوعی

یادگیری ماشین

مقدمه در حال حاضر و در دنیای کنونی ما انسان ها شاهد رشد زیاد تکنولوژی ها و فناوری هایی هستیم که خودمان آن ها را اختراع کرده و گسترش داده ایم . این فناوری ها تمام ابعاد زندگی ما را دچار تغییرات بزرگ و چشمگیر کرده. این فناوری ها تمام زندگی ما را تحت تاثیر...
Read More

کاربردهای هوش مصنوعی

مقدمه در پست قبل به چیستی هوش مصنوعی و انواع آن پرداختیم در این پست ابتدا تعریفی از هوش مصنوعی کرده و چند مورد کاربردهای آن را نام میبریم. هوش مصنوعی هوش مصنوعی یا Artificial intelligence زیر مجموعه ای از علم های کامپیوتری و دیجیتال است که به ساخت ماشین ها و ربات هایی ارتباط...
Read More

هوش مصنوعی چیست؟

مقدمه در حال حاضر هنوز هم زمانی که از هوش مصنوعی صحبت می کنیم بسیاری تصور می کنند درباره ی ربات هایی که بدون داشتن احساس خاصی فقط فکر می کنند و تصمیم می گیرند حرف زده ایم. ربات هایی که گویا در آینده در بسیاری از کارها جایگزین انسان خواهند شد و بسیاری از...
Read More

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در بازاریابی

یادگیری ماشین چیست؟ یادگیری ماشین یکی از زیر مجموعه های هوش مصنوعی است که به انسان کمک میکند تا مشکلات را بسیار کارآمد تر رفع کند. یادگیری ماشین استفاده از بیگ دیتا میتواند تمام اطلاعات را تحلیل کند و اطلاعات مورد نیاز ما را برای ما استخراج کند . یادگیری ماشین بعنوان یک ابزار بسیار...
Read More

هوش مصنوعی در تبلیغات: مثالها و کاربردها

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک چتر در نظر گرفته می شود که به طور کلی فناوری های مختلفی مانند بینایی کامپیوتر ، یادگیری ماشین ، شبکه رایانه ای ، تشخیص الگو ، یادگیری عمیق ، تشخیص گفتار و بسیاری دیگر را پوشش می دهد. در این سیل انقلاب هوش مصنوعی ، بسیاری از سازمان...
Read More

هوش مصنوعی در تبلیغات

آیا هوش مصنوعی این است که فکر بشری را در کامپیوتر قراردهند ؟ برخی از محققان گفتند که...
Read More