برچسب

نسنجیدن کالا و خدمات از دیدگاه مشتری

25 اشتباه رایج در فروشندگی ( نسنجیدن کالا و خدمات از دیدگاه مشتری)

کالا و خدمات را از دید مشتری بسنجید شیوه-های-مشتری-مداری- داشتن اطلاعات کافی و جامع درباره کالا یا خدمات پیشنهادی خود، و مشخص کردن مزیت آنها برای مشتریان تنها راهی است که کمک می کند تا دانش ما در جهت رفع نیاز های مشتری افزایش یابد و از این رو در جلب آنها به کمکمان بیاید....
Read More