برچسب

نام تجاری

سوتی و سقوط برندهای اینترنتی / pets.com / سایت خرده‌فروشی لوازم حیوانات خانگی

در اواسط دهۀ ۹۰ میلادی، زمانی که ظرفیت‌های بالقوه اینترنت در زمینۀ تجارت خود را نشان می‌داد، بسیاری شروع به ثبت آدرس‌های اینترنتی کردند، بدون اینکه حتی قصد استفاده از آنها را داشته باشند. در مرحلۀ بعد میل به فروش آدرس‌های اینترنتی به این سرزمین کذایی فراچنگ آمده، قوت بیشتری بخشید.
Read More