برچسب

موتور جستجو

شناساندن سایت به موتور های جستجو

موتور های جستجو، متداول ترین ابزار برای جستجو در اینترنت به شمار می روند. چون موتور های جستجو ترافیک زیادی را به سمت سایت روانه می کنند، از این رو لازم است نحوه ی کار مهمترین موتور های جستجو و همین طور از نحوه ی طراحی سایت برای قرار گرفتن در فهرست سایت های موتور...
Read More