برچسب

مهارت های یک فروشنده ی حرفه ای

25 اشتباه فروشندگی(همیشه به روز باشید)

دانایی توانایی است. اکثر بازاریاب ها بخاطر جواب منفی مشتری یا عدم موفقیت خود موضوع سفارش مشتری و انجام کار را منتفی می دانند در حالیکه در بازرگانی بندرت کاری خاتمه یافته یا به بن بست رسیده تلقی می شود.حقیقت ناخوشایند این است که در بازرگانی نباید تنها توقع داشت مشتری صرفا دنبال خرید کالا...
Read More

مهارت های یک فروشنده حرفه ای بخش 2

فروش داخل در مقابل فروش در خارج فروشندگان داخلی در یک دفتر یا فروشگاه کار می کنند. شاید بتوان گفت آنها بخشی از صنعت جدید بازاریابی تلفنی هستند. یا مشتریان به آن ها رجوع می کنند یا آن ها به مشتریان تلفن می زنند. در هر صورت آن ها سفر نمی کنند و کارشان را...
Read More

مهارت های یک فروشنده حرفه ای بخش 1

شغل فروشندگی، در مفهوم نسبتا ساده به نظر می رسد، این مفهوم که برای شرکت ها درآمد خلق کنیم. در دورانی که رقابت این قدر خشن است، فروشندگان روانه ی بازار می شوند و بر سر پول مشتریان، با سایر فروشندگان، که آنها نیز در جستجوی هدف مشابهی هستند، به رقابت بر می خیزند. جذب-مشتری...
Read More