برچسب

مهارت سخت

تفاوت مهارت نرم و سخت: چگونه می توان هر دو را تقویت کرد؟

این مقاله از سایت مرجع هاب اسپات برای شما ترجمه شده است: اولین بار در مورد “مهارت های سخت” و “مهارت های نرم” در دبیرستان شنیدم. واژه های Hard skills و Soft skills. به نظر می رسید مهارت های سخت مهارت هایی هستند که همه می خواهند و مهارت های نرم فقط ویژگی های شخصیتی...
Read More